PubNative

PubNativeAdapter

Adapter SDK 更新日期 Notes
2.5.0 2.6.1-2.18.0 2023-03-30

支持 PubNative SDK 版本 2.6.1-2.18.0

支持 OM SDK 2.6.0 及以上版本

2.4.0 2.5.2 2021-11-01

支持 PubNative SDK 版本 2.5.2

支持 OM SDK 版本 2.4.0

2.3.1 2.4.7-2.5.2 2021-08-06

支持 PubNative SDK 版本 2.4.7-2.5.2

支持 OM SDK 2.3.0 及以上版本

2.3.0 2.4.7 2021-06-18

支持 PubNative SDK 版本 2.4.7

支持 OM SDK 2.3.0 及以上版本

1.3.0 2.4.2 2021-04-19

支持 PubNative SDK 版本 2.4.2

支持 OM SDK 2.1.1 及以上版本

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

登录写评论。